Privacy Policy

Ivy & Faye Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ivy & Faye kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ivy & Faye, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ivy & Faye verstrekt. Ivy & Faye kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Ivy & Faye persoonsgegevens nodig heeft

Ivy & Faye verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst van opdracht. Daarnaast kan Ivy & Faye uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Hoelang Ivy & Faye deze gegevens bewaart

Ivy & Faye bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Ivy & Faye verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Ivy & Faye worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ivy & Faye gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@ivyandfaye.nl. Ivy & Faye zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligingen

Ivy & Faye neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ivy & Faye maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ivy & Faye verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ivy & Faye op via hello@ivyandfaye.nl.

Ivy & Faye C.V.
Gevestigd te Alkmaar

KvK-nummer: 73516929
BTW-nummer: NL859556025B01

↑ Top of Page
X